18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Epidemia kulturalna - Zaraź się kulturą z GCK

Artykuł sponsorowany
Gminne Centrum Kultury w Zdzieszulicach Dolnych bierze udział w programie Narodowego Centrum Kultury o nazwie „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Służyć ma wzmocnieniu zaangażowania GCK w życie społeczności lokalnej, inicjowaniu działań sprzyjających odkrywaniu talentów i zainteresowań mieszkańców Gminy Bełchatów oraz pobudzenie ich do aktywnego spędzania wolnego czasu.

W ramach realizacji I części projektu, która trwać będzie od maja do 2 sierpnia 2013 r., GCK przeprowadzi diagnozę środowiska lokalnego, która pozwoli zidentyfikować zasoby gminy i rozpoznać samodzielne inicjatywy mieszkańców. Dzięki współpracy z trójką socjologów: p. Aleksandrą Lont, p. Karoliną Frączkowską oraz p. Sylwią Kędziak, które przeprowadzą ankiety oraz opracują raport, dotyczący potrzeb kulturalnych mieszkańców, spróbujemy poznać opinie ludności na temat działalności GCK, dowiedzieć się jakich działań brakuje mieszkańcom, jakie jest zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne i jakiego rodzaju, jak mieszkańcy gminy chcą spędzać wolny czas i jakie są ich zainteresowania, jak budować naszą ofertę, by była jak najbardziej atrakcyjna i pomogła GCK wywiązać się ze swojej misji, jaką jest pobudzenie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

By uzyskać odpowiedzi na te pytania przeprowadzimy cykl spotkań w szkołach, sołectwach oraz wśród członków lokalnych stowarzyszeń, których celem będzie zapoznanie społeczności lokalnej z ideą projektu oraz pobudzenie ich do podjęcia działań w celu wypracowania koncepcji kilku inicjatyw i dzielenia się pomysłami. Na realizację tej części projektu GCK uzyskało z Narodowego Centrum Kultury dofinansowanie w wysokości niemal 8 tys. zł. Przede wszystkim chcielibyśmy dotrzeć do środowiska młodych mam i całych rodzin, nastolatków, seniorów oraz osób bezrobotnych. Liczymy, że uda nam się zaktywizować poszczególne grupy społeczne i wspólnie stworzymy plan działania na najbliższe miesiące, co zaowocuje powstaniem tętniącego życiem Gminnego Centrum Kultury oraz uśmiechniętymi, zadowolonymi i aktywnymi mieszkańcami Gminy Bełchatów.

Realizacja projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne” i wsparcie ze strony animatora z NCK, p. Tomasza Kasprzaka, pomoże nam w opracowaniu diagnozy społeczności lokalnej, i stanie się podstawą opracowania strategii rozwoju dla Gminnego Centrum Kultury oraz początkiem długotrwałych zmian w działaniu placówki.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do zgłaszania swoich propozycji na wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, które chcieliby zrealizować wspólnie z Gminnym Centrum Kultury. Pomysły można nadsyłać na zwykłej kartce A4, opisując tylko krótko swoją propozycję na kulturalne działania i podając dane kontaktowe. Spośród wszystkich zgłoszonych inicjatyw, wybierzemy najciekawsze i najbardziej popularne, które realizowane będą w ramach drugiej części zadania, od 15 września do 30 listopada 2013 r.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 44 635 14 80. Zapraszamy także do obejrzenia strony internetowej, poświęconej projektowi: www.projekt.gckzdzieszulice.pl

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne.

Dodaj ogłoszenie