Lista płac w Piotrkowie, Bełchatowie i Tomaszowie

Marek Obszarny, współpraca emd, aw
Urzędnicy w naszym regionie mają się nieźle, ale właściwie tylko ci na najwyższych stanowiskach. Coraz mniej narzekania słychać w służbie zdrowia, zwłaszcza wśród lekarzy.

Oświata trzyma się pułapu bliskiemu średniej krajowej, za to zatrudnieni w kulturze raczej cienko przędą. Służby mundurowe gwarantują względną stabilność. Lepiej powodzi się lokalnym przedstawicielom małego i średniego biznesu w branżach handlowej i usługowej. Wielu zatrudnionych w przemyśle marzy zaś o pracy w Bełchatowie, bo tamtejsze przedsiębiorstwa gwarantują posadę, dzięki której nie tylko na chleb i masło, ale i na szynkę powinno wystarczyć. Najbardziej podzieleni zarobkami są jednak przedstawiciele wolnych zawodów, bo ich pobory miewają rozrzut niczym wynagrodzenie sprzątaczki i prezesa firmy.

W samorządzie przoduje prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak, ale już jego rzecznik Błażej Torański uważa własne wynagrodzenie za nieadekwatnie niskie w stosunku do kwalifikacji. Dodaje, że odkąd podjął pracę (w maju ub. roku) nie dostał żadnej premii ani nagrody.

Nisko ceniona jest także praca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie, który otrzymując około 2.800 zł na rękę jest bodaj najsłabiej zarabiającym szefem tego typu miejskiej placówki w województwie. Co go tam jeszcze trzyma?

- Przeciwwagą jest satysfakcja z rozwijającej się sceny teatralnej i akcji "Wyciągamy dzieci z bramy" oraz dobra ocena placówki dokonywana przez samych mieszkańców, o czym świadczą komplety na widowni - mówi Jacek Sokalski, który przeprowadził przebudowę sceny teatralnej wartą 8 mln zł, pozyskał z zewnątrz setki tysięcy złotych na remont budynku przy Słowackiego, a kierowany przez niego MOK wypracował w 2009 roku ponad pół miliona dochodu.

Zastój w mundurówce. Od dwóch lat nie było podwyżek w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie. Żalą się na swoje zarobki także pracownicy płytkarskiej firmy Opoczno SA, przejętej niedawno przez Cersanit.

Mniej powodów do narzekań mają w Bełchatowie.

- W praktyce wystarczy jeden czy dwa duże zakłady, w których zarabia się lepiej, by rzutować na obraz całego powiatu - przyznaje dr. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. - Tak jest w tym przypadku, ale w dzisiejszych realiach wcale nie oznacza, że i w innych branżach zarobki będą wyższe niż u sąsiadów - dodaje i zauważa, że paradoksalnie efektem tego wzrostu zamożności jest to, że miasto się wyludnia. Mieszkańcy wyprowadzają się do domów w okolicznych wioskach. Powód jest oczywisty: stać ich na to.

* * * * *

Urzędnicy

9 954 zł - Jan Wieruszewski, burmistrz Opoczna. Zasadnicze 4.750, dodatki - specjalny 2.334,50, funkcyjny 1.920, stażowy 950.

12 364 zł - Marek Chrzanowski, prezydent Bełchatowa. 25 lat pracy, a w skład wynagrodzenia uchwalonego przez radę miasta, wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze 5.890 zł, dodatek funkcyjny 2.100 zł, dodatek specjalny 3.196 (40 proc.) i stażowy 1.178 zł.

7 200 zł - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. 17-letni staż, jako prokurator nie płaci składek na ZUS. Na rękę otrzymuje więc około 6 tys. zł.

4 412 zł - Inspektor nadzoru budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim. 40 lat pracy, zasadnicze 3.130 zł, 626 zł za wysługę lat, dodatek funkcyjny 656 zł.

3 153 zł - Urzędnik w urzędzie gminy w Woli Krzysztoporskiej. 6 lat pracy, zasadnicze 2.730 zł, dodatki: kierowniczy 150 zł, wysługa lat 273 zł, trzynasta pensja.

1 700 zł - Młodszy referent w urzędzie miasta w Bełchatowie. 3 lata pracy, tylko wynagrodzenie zasadnicze, bez dodatków.

Służba zdrowia

10 537 zł - Ordynator oddziału Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. 20 lat pracy, zasadnicze 4.950 zł, stażowe 990 zł, dodatek funkcyjny 1.980 zł, pozostałe składniki 2.617 zł.

9 484 zł - Lekarz specjalista II stopnia w Szpitalu Powiatowym w Piotrkowie. 20 lat pracy, zasadnicze 3.450 zł, dodatki: za wysługę lat 690 zł, nadgodziny, niedziele i święta 4.660 zł.

3 500 zł - Magister farmacji w Tomaszowie Mazowieckim. Zatrudniony w aptece sieciowej, młody pracownik, który ma za sobą dopiero 2 lata pracy.

3 109 zł - Pielęgniarka w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie. 8 lat pracy, zasadnicza 1980 zł, stażowe 158 zł, pozostałe składniki wynagrodzenia 971 zł.

2 500 zł - Pielęgniarka w Szpitalu Powiatowym w Piotrkowie. 11 lat pracy, zasadnicze 1.745 zł, dodatki: za wysługę lat 200 zł, szpitalny 100 zł, noce, dyżury 400 zł.

11 467 zł - Paweł Banaszek, dyrektor Szpitala Powiatowego w Piotrkowie. Dyrektor ma za sobą 22 lata pracy, a na jego miesięczne pobory składają się: wynagrodzenie zasadnicze 6.950 zł, dodatek stażowy 20 procent oraz dodatek funkcyjny 45 procent.

Oświata

4 593 zł - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tomaszowie. ponad 20 lat pracy, zasadnicze 2.616 zł, za wysługę lat 523 zł, dodatek funkcyjny 800 zł, motyw. 654 zł.

2 754 zł - Nauczyciel dyplomowany w szkole podstawowej w Piotrkowie. 25 lat pracy, zasadnicze 2.195 zł, dodatki: motyw. 60 zł, wych. 60 zł, stażowy 439 zł, nadgodziny 300 zł.

7 200 zł - Elżbieta Kudaj, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie. ma za sobą 27 lat pracy, a jej płaca składa się z wynagrodzenia zasadniczego 2.616 zł, dotaku za wysługę lat 523 zł, dodatku motywacyjnego 570 zł oraz dodatku funkcyjnego 830 zł.

2 653 zł - Pracownica sekretariatu w Bełchatowie. Zatrudniona w liceum ogólnokształcącym, 28 lat pracy.

2 470 zł - Nauczyciel wf. w szkole rolniczej w powiecie piotrkowskim. 9 lat pracy, zasadnicze 2.100 zł, za wysługę lat 170 zł, dodatek wiejski 200 zł.

2 283 zł - Nauczyciel mianowany w przedszkolu samorząd. w Piotrkowie. 20 lat pracy, zasadnicze 1.829 zł, dodatki wychowawczy 50 zł, motywacyjny 40 zł, stażowy 364.

Kultura

4 222 zł - Główna księgowa w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie. Płaca zasadnicza to 2.317,50 zł, dodatek stażowy 463,50 zł, funkcyjny 840 zł, premia 600 zł.

2 505 zł - Główny instruktor w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. 20 lat stażu, płaca zasadnicza to 2.088 zł, dodatek za wysługę lat 417 zł, może dostać do 40 proc. premii.

2 200 zł - Inspektor ds. kultury w Urzędzie Gminy w Białaczowie. 20 lat stażu, w skład jego wynagrodzenia wchodzą płaca zasadnicza 1.760 i dodatek stażowy 440 zł.

1 894 zł - Młodszy instruktor Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. 20 lat stażu, płaca zasadnicza to 1.579 zł, dodatek za wysługę lat 315 zł, może dostać do 40 proc. premii.

3 950 zł - Jacek Sokalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie. wynagrodzenie zasadnicze 2.500 zł, dodatek funkcyjny 1.050 zł i za wysługę lat 400 zł, przysługuje mu ponadto do 40 procent premii naliczanej od płacy zasadniczej, ale otrzymuje ją w kratkę.

1 670 zł - Pracownik obsługi MCK w Bełchatowie. 20 lat pracy, płaca zasadnicza to 1.392 zł, za wysługę lat 278 zł, do tego do 30 proc. premii uznaniowej.

Służby mundurowe

5 279 zł - Piotr Barasiński, komendant Straży Miejskiej w Bełchatowie. Ma za sobą 16 lat pracy zawodowej, jego wynagrodzenie składa się z pensji zasadniczej 3.775 zł, dodatku stażowego 604 zł oraz dodatku funkcyjnego, który wynosi 900 zł.

6 098 zł - Zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Wynagrodzenie obejmuje płacę zasadniczą i dodatki, m.in. za stopień.

3 806 zł - Strażak w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Legitymuje się 24-letnim stażem pracy, płaca obejmuje dodatki.

2 791 zł - Aspirant w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie. 5 lat stażu pracy, płaca zasadnicza to 2.120 zł, dodatek stażowy 106 zł, za stopień 565 zł.

2 500 zł - Posterunkowy w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Tyle zarabia nowy policjant, legitymujący się rocznym stażem pracy.

1 862 zł - Pomocnik cywilny przy obsłudze monitoringu miejskiego. Zasadnicza 1400 zł, dodatek stażowy 182 zł; może otrzymać do 20 proc. dodatku motywacyjnego.

Handel i usługi

9 000 zł - Właściciel firmy budowlano-wykończeniowej w Tomaszowie. Zatrudnia ponad 20 pracowników, jego firma wykonuje prace na terenie całego kraju.

7 000 zł - Właścicielka zakładu fryzjerskiego w Bełchatowie. pracuje w swoim zawodzie od 12 lat, nie narzeka na brak klientów.

3 500 zł - Krawcowa w Bełchatowie. 17 lat pracy, ma własną firmę, pracuje w domu, nie zatrudnia pracowników.

1 900 zł - Specjalista ds. logistyki w magazynach pod Piotrkowem. 3,5 roku pracy, premia od 200-350 zł (uznaniowa, przyznawana lub nie w zależności od miesiąca).

9 500 zł - Andrzej Pol, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Trybunalskim. 37-letni staż pracy, na kontrakcie menedżerskim, jego wynagrodzenie równe jest 2,6 przeciętnego wynagrodzenia w piotrkowskiej spółce MZGK.

1 500 zł - Kasjerka w Tomaszowie Mazowieckim. Zatrudniona w supermarkecie, roczny staż pracy.

Przemysł

7 050 zł - Operator bloku w PGE Elektrowni Bełchatów. Średnia pensja z uwzględnieniem dodatków, dodatkowe premie w ciągu roku.

5 500 zł - Kierownik magazynu w PGE KWB Bełchatów. 15 lat pracy w kopalni, wynagrodzenie z uwzglednieniem dodatków, w ciągu roku premie - barbórka i premia z zysku.

5 650 zł - Brygadzista, starszy monter w PGE Elektrowni Bełchatów. Wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatków, dodatkowo premie w ciągu roku.

3 175 zł - Brygadzista w brygadzie ślusarskiej w FMG Pioma SA w Piotrkowie. Wynagrodzenie wynika ze stawki 18 zł za godzinę (pracuje 168 godzin), do tego 5 proc. premii uznaniowej.

2 500 zł - Właściciel gospodarstwa rolnego w powiecie bełchatowskim. 10 hektarów ziemi, 18 sztuk bydła (miesięczna sprzedaż mleka plus dopłaty).

1 500 zł - Pracownik spółki Opoczno S.A. 5 lat pracy, zatrudniony na produkcji w systemie czterobrygadowym, dodatek za noce około 50-70 zł.

Wolne zawody

7 000 zł - Radca prawny w Tomaszowie Mazowieckim. Zatrudniony w prywatnej firmie, zarabia od 4.500 do 7.000 zł w zależności od tego, jak firma prosperuje.

4 500 zł - Dziennikarz lokalnych mediów w Tomaszowie Mazowieckim. Kilkuletni staż pracy, zarabia od 2.000 do 4.500 zł w zależności od liczby publikacji.

4 000 zł - Aplikant w Bełchatowie. 7 lat po studiach, zatrudniony w dużej, dobrze prosperującej, kancelarii adwokackiej.

2 500 zł - Artysta muzyk z Bełchatowa. 2 lata po studiach, występuje z zespołem na weselach i imprezach firmowych, od czasu do czasu bierze udział w reklamach.

2 500 zł - Artysta plastyk z powiatu piotrkowskiego. Rocznie zarabia od 20.000 do 30.000 zł, utrzymuje się tylko ze sprzedaży swego rękodzieła.

13 500 zł - Adwokat prowadzący własną kancelarię w Piotrkowie. Tyle zostaje mu po opłaceniu czynszu, mediów i sekretarki. Bardzo trudno zweryfikować jednak płacę adwokatów. Większość mówi, że "nie ma takiej siły, która zmusiłaby ich do ujawnienia zarobków"

Lockdown dobija przedsiębiorców

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie