Polecamy

Czasy Starego Testamentu (XIII w. p.n.e. - I w. n.e.)
[2/11]

Czasy Starego Testamentu (XIII w. p.n.e. - I w. n.e.)

Najcięższe grzechy w czasach Starego Testamentu to te, które sprzeniewierzały się zasadom 10 Przykazań. Dekalog miał powstać w czasie wyjścia Izraelitów z Egiptu - wydarzenie to miało miejsce, szacunkowo, w XIII wieku p.n.e. Największa kara w poprzedniej erze czekała zatem tych, którzy łamali jedną z poniższych zasad:

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


Pojęcie grzechu zmieniało się na przestrzeni stuleci wraz z postępującą cywilizacją i rozwojem technologicznym. Siłą rzeczy - internetowy hejt nie mógł być uznawany za ciężkie przewinienie 5 wieków temu. Skoro zatem modyfikacjom ulegało postrzeganie złych czynów, podobnym zmianom podlegała kwestia pokuty i kary. Były one tym surowsze, im wyższa była ranga grzechu. Za grzechy śmiertelne jedynym, co czekało człowieka po śmierci, było piekło.

Najnowsze wiadomości

reklama