Inwestycje prowadzone w Gminie Kluki

Artykuł sponsorowany Gminy Kluki

Drodzy Mieszkańcy Gminy. W trosce o stabilny rozwój naszej gminy poprawę warunków życia naszych mieszkańców pragniemy poinformować, że celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Inwestycje, które obecnie realizujemy są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej jak i własnych.

Chcielibyśmy przestawić Państwu kilka projektów nad którymi obecnie pracujemy:

1. W dniu 10 czerwca 2021r. został rozstrzygnięty przetarg na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parzenie” opiewający na kwotę 3 463,680 zł – termin wykonania zadania 31.10.2023 r.

2. W dniu 9 czerwca otrzymaliśmy informację , że w związku ze złożonym wnioskiem o podniesienie poziomu dofinansowania i wydłużenia terminu realizacji projektu pt. ”BUDOWA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY KLUKI” (solary) do 20 grudnia 2021 r. Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk wyraził zgodę na aneksowanie umowy – został podniesiony poziom dofinansowania z 75% na 85 %, jak również wydłużono termin realizacji projektu do 20 grudnia 2021 r. Szacowana kwota dofinansowania dla Gminy wynosi

1 940 275,49 zł.

3. W kwietniu 2021 r. Pani Renata Kaczmarkiewicz, Wójt Gminy Kluki złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Klukach.

Wniosek został pozytywnie oceniony. Potwierdzeniem tej pozytywnej opinii było finansowe wsparcie dla Gminy Kluki na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Szkoła otrzymała 50 000 złotych, w ujęciu: 40 000 tysięcy - dofinansowanie z projektu, 10 000 - wkład własny Organu Prowadzącego).

4. Gmina Kluki otrzymała również informację z Zarządu Województwa Łódzkiego o przyznaniu dofinansowania w wysokości 39 880 złotych, które zostanie przeznaczone na realizację zadania pod nazwą: „ Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 619 w miejscowości Osina”.

Szanowni Państwo, stale pracujemy nad pozyskaniem środków na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym Państwa informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej i facebooku

Dodaj ogłoszenie