Ambitne inwestycje w Gminie Drużbice

Materiał informacyjny Gminy Drużbice

W gminie Drużbice, w minionym roku zrealizowano dużo inwestycji, szczególnie drogowych. Przebudowane zostały drogi m. in. w miejscowościach Rasy, Bukowie Górne, Depczyk, Gręboszów, Skrajne, a największa modernizacja została wykonana na drodze łączącą miejscowości Wdowin Kolonia i Suchcice. Ale nie tylko szlaki drogowe były tematem inwestycji w gminie Drużbice.

Montażu i wymiany doczekał się również wodociąg i oświetlenie uliczne. Z końcem ubiegłego roku została zakończona termomodernizacja budynku Urzędu w Drużbicach, dla której Gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Przy ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery pomogło też wsparcie na realizację projektu "Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu gminy Drużbice", dzięki któremu odebrano ponad 48 ton szkodliwego materiału z posesji na terenie gminy.

Będąc przy ekologicznym punkcie podsumowań, należy również wspomnieć o wymianie pieca w budynku, gdzie mieści się punkt przedszkolny oraz filia ośrodka zdrowia. Ta inwestycja została w całości pokryta z budżetu gminy Drużbice. Ponadto dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w 119 gospodarstwach domowych zostały wykonane instalacje odnawialnych źródeł energii. Mieszkańcy zakwalifikowani do tego projektu otrzymali dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Największym przedsięwzięciem, którego zakończenie jest przewidziane na jesień 2021 roku, to przebudowa budynku komunalnego na żłobek gminny. Dofinansowanie, jakie gmina Drużbice otrzymała z rządowego programu "Maluch plus" oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego "Aktywny Maluch, Aktywny Rodzic" w kwocie blisko 1 600 000 zł, zostanie przeznaczone na dostosowanie budynku do potrzeb najmłodszych dzieci oraz zagospodarowanie terenu wokół tego budynku.

– Realizacja projektu będzie ważnym elementem polityki wspierania rodzin, głównie kobiet, które w wyniku braku alternatywnej formy opieki nad dzieckiem, nie są w stanie powrócić na rynek pracy i przyczyni się do eliminacji niekorzystnych zjawisk w sferze społeczno-gospodarczej na terenie gminy Drużbice – mówi Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki.

Oprócz budowy żłobka gminnego wśród planów do zrealizowania w roku 2021 są kolejne modernizacje dróg gminnych m. in. w miejscowościach Kazimierzów, Patok, Rawicz, zakup samochodu średniego dla OSP w Drużbicach oraz doposażanie pozostałych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Drużbice.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w gminie Drużbice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach realizuje wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym W ramach trwającego Podprogramu 2020 z pomocy tej skorzystało już 1000 mieszkańców gminy. W asortymencie znalazły się m.in.: buraczki wiórki, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku, makaron, cukier, szynka drobiowa, olej i mleko. W 2021 roku planowane są jeszcze 2 tury wydawania produktów żywnościowych. Pomoc żywnościową mogą otrzymać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby zakwalifikowane do programu mogą również skorzystać z bezpłatnych szkoleń i warsztatów dotyczących np. przygotowywania posiłków lub sprawnego zarządzania budżetem domowym.

Dodaj ogłoszenie