Artykuł sponsorowany

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

Rok 2012 był rokiem wielu inwestycji w Gminie Rusiec. Zadbano o infrastrukturę drogową, o budynki mieszkalne należące do gminy oraz rozwój kulturalny mieszkańców. Najbliższą planowaną imprezą będzie VI Piknik Motocyklowy w Woli Wiązowej (28-29 czerwca). Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Rusiec, miłośników motocykli i wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy obiecują liczne atrakcje!

Czym mogą się pochwalić władze gminy Rusiec?
Jednym z zadań inwestycyjnych była budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Wola. Podobnie, jak duży odsetek dróg budowanych w gminie Rusiec, w/w przebudowa była finansowana ze środków pozabudżetowych z budżetu Województwa Łódzkiego.

Inwestycje drogowe to nie tylko drogi, ale również chodniki. Mieszkańcy Woli Wiązowej na pewno doceniają budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej. W tym przypadku również władze gminy działają wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie. Współpraca polega na tym, iż starostwo finansuje 50% danej inwestycji w postaci zakupu materiału, gmina swoje 50% daje w postaci robocizny.

Warto wspomnieć o termomodernizacjach budynków gminnych w Woli Wiązowej i Ruścu, polegających na dociepleniu ścian budynków. Inwestycje powyższe są realizowane z udziałem środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu Ochrony Środowiska.

Po wielu latach remontu doczekały się trybuny na boisku sportowego w Ruścu.

Patrząc na działalność Wójta Gminy Rusiec i Rady Gminy widać wyraźnie, że rok 2012 był owocny w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty zostały również złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski na:
- „Budowę zadaszenia namiotowego boiska sportowego oraz rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Wiązowej wraz z infrastrukturą techniczną”,
- „Modernizację kuchni w budynku OSP w Jatrzębicach”,
- „Remont podłogi w budynku OSP w Dąbrowie Rusieckiej”,
- „Budowa placu zabaw w Woli Wiązowej”.
Przynależność do wspomnianego stowarzyszenia daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.
Wszystkie w/w inwestycje są w trakcie realizacji.

Oprócz wyżej wspomnianych, gmina otrzymała dofinansowanie projektu pt.: „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Rusiec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmuje prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, matematyce, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Wsparciem objęto 106 uczniów. W ramach projektu zakupiono również pomoce dydaktyczne, np. tablicę interaktywną, laptopa, gry dydaktyczne.

To nie koniec – będą nowe inwestycje.
W bieżącym roku planowana jest m.in. budowa drogi wewnętrznej na ulicy Kwiatowej, przebudowa chodnika w Ruścu na ulicy Mickiewicza, budowa chodnika Rusiecka miejscowości Dąbrowa Rusiecka oraz termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu.

Władze Gminy Rusiec wyznaczają sobie ambitne cele. Minione lata wskazują, iż obrany kierunek działań jest prawidłowy. Odległe i wydawałoby się niemożliwe do osiągnięcia cele stają się coraz bliższe i wyraźne. Pozwala to optymistycznie patrzeć w przyszłość!

97-438 Rusiec, ul. Wieluńska 35
e-mail: gmina@rusiec.pl
tel.: 43 676 60 11, fax.: 43 676 62 90