Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień zaprasza na V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, którego tegorocznym tematem przewodnim są „Zmiany w zarządzaniu w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz nowe rozwiązania wspierające rozwój regionalny – PPP”. Forum odbędzie się 24 października (czwartek) w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 258/260.

Przez cały czas trwania konferencji przedstawiciele jednostek wdrażających programy unijne na stoiskach będą udzielali informacji m.in. na temat poszczególnych programów operacyjnych oraz dystrybuowali materiały informacyjne.

Forum rozpocznie się o godz. 9. Po powitaniu uczestników obrad przez marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia podsumowania wdrażania funduszy unijnych w regionie dokona oraz nową perspektywę 2014 – 2020 przedstawi dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Artur Stelmach. Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 zaprezentuje dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Ewa Paturalska-Nowak.

„Wstęp do Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” to tytuł wystąpienia Przemysława Zaremby, partnera BDKM Grupa Doradcza. Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP omówi zastępca dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Michał Piwowarczyk. „Jak przygotować projekt PPP – krok po kroku” – taki temat omówi z kolei dyrektor Corporate Finance KPMG Advisory Dorota Miziołek.
Przykład wykorzystania funduszy unijnych przy budowie kompleksu mineralnych basenów w Solcu-Zdroju odsłoni Piotr Kalita z Urzędu Gminy Solec-Zdrój.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 będzie jednym z głównych narzędzi realizacji polityki rozwoju naszego regionu w omawianym okresie. Sprzyjał będzie zwiększaniu konkurencyjności regionu oraz poprawie jakości życia mieszkańców.
Łódzkie otrzymać ma na realizację Programu 2 miliardy 22 miliony euro, o ponad 500 milionów euro więcej, niż w kończącej się perspektywie finansowej.

– Zakładaliśmy około dwóch miliardów euro i tyle się pojawia. Przyjęty został tzw. algorytm berliński, który przy podziale środków brał pod uwagę poziom PKB i rozwój regionu. Było to dla nas bardziej korzystne, niż podział dokonany w ostatnim okresie programowania - stwierdził marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Zgłoszenie udziału w Forum
V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego rozpocznie się 24 października 2013 r. (czwartek) o godz. 9 w Centrum Dydaktyczno--Konferencyjnym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 258/260.
Potwierdzenie udziału w Forum następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na http://www.rpo.lodzkie.pl na adres szkolenia.rpo@lodzkie.pl. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Informacje udzielane są pod numerem telefonu 42 663 30 28. Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).
Wiadomości Łódź, Wydarzenia Łódź